نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار استان سیستان و بلوچستان در آستانه هفته پژوهش به صورت مجازی برگزار می­گردد. این نمایشگاه با هدف آماده سازی بستر مناسب برای به منظور ارائه توانمندی‌ها و دستاوردهای پژوهش و فناوری استان است که به صورت مجازی و در فضای سه بعدی به نمایش گذاشته می شود. در این نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دستگاه های دولتی، دانشگاهی، مراکز رشد واحدهای فناور استان و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ارائه خواهد شد.