زمان و مکان نمایشگاه

زمان : ۱۵ تا 20 آذر ماه

  • شنبه مورخ 15 آذرماه روز”پژوهش و فناوری: مدرسه و دانشگاه” به دبیری اداره کل آموزش و پرورش
  • یکشنبه مورخ 16 آذرماه روز ” پژوهش، فناوری و مشارکت ملی ” به دبیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  • دوشنبه مورخ 17 آذرماه روز” پژوهش، فناوری و رونق تولید ” به دبیری اداره کل صنعت، معدن و تجارت
  • سه شنبه مورخ 18 آذرماه روز “بزرگداشت پژوهشگران و فناوران” به دبیری دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • چهارشنبه مورخ 19 آذرماه روز “پژوهش، فناوری و علوم انسانی” به دبیری دانشگاه جامع علمی – کاربردی
  • پنج شنبه مورخ 20 آذرماه روز “پژوهش، فناوری و اثربخشی اجتماعی” به دبیری بنیاد نخبگان